Genetik/Avel


Ragdoll genetik

Detta är ett brett kapitel och det finns hur mycket som helst att lära sig. Det är även ett av mina favoritintressen och stora passion i livet. Framöver kommer det sannolikt finnas mycket att läsa om inom detta område på hemsidan.

För att förstå genetik finns det grundläggande begrepp och principer som man helt enkelt måste lära sig. De kan te sig  krångliga i början men man kommer se en tydlig logik. Det är faktiskt inte så svårt som det verkar! Dessa enkla principer och uttryck är gemensam för all genetik och det rör allt levande på jorden. Här nedan kan du läsa om grundläggande genetik i olika kapitel skrivna av mig. Ett annat tips om man vill lära sig mer är Kapitlet “Genetik” i Ylva Stockelbergs bok “Kattuppfödning- avel och genetik”.

Mer avancerad genetik

Ragdolls avel och genetik

För mer avancerad information om genetik, nedärvning och avel rekommenderar jag varmt Roy Robinsons “Genetics for cat breeders and veterinarians”. Boken är på engelska (som titeln antyder) och svårighetsnivån är i grad med litteratur för universitetsstudenter så den kan nog vara lite svårrodd om man inte är van med engelsk litteratur och ämnet sedan tidigare.

En enklare variant på Robinsons bok, som dessutom är skriven på svenska, är Per Erik Sundgrens “Avel med sällskapsdjur”. Genetik fungerar på samma sätt hos alla levande varelser det som skiljer sig är alltså inte de grundläggande principerna utan de gener vi faktiskt bär på. Den moderna genetiken och kunskapen om de mest grundläggande principerna fick vi tex genom Mendels experiment med ärtor. Alla våra sällskapsdjur är dessutom hyfsat lika varandra genetiskt och bär därmed på likadana gener inom många områden. Varför det kan vara intressant att läsa denna bok även om den inte handlar specifikt om katter. Där olika djurslag skiljer sig tar dessutom författaren upp detta och diskuterar kring skillnaderna. Katter tas upp som exempel hyfsat ofta tex gällande nedärvning av pälsfärger. 

Det vi sysslar med inom vår avel är ju ärftlighet och då ter det sig ju självklart att vi som uppfödare bör ha en bra grundläggande kunskap om ärftlighetslära (=genetik) för att kunna vara så kloka som möjligt i val av avelsdjur och avelsprogram. Det är just dessa två delar som behövs för att föra en ras framåt mot det mål man ser framför sig: Val av avelsdjur = Selektion och val av vilka katter man parar med varandra = Avelsprogram