Fodervärd


Därför används fodervärdar

Jag personligen älskar katter generellt och Ragdoll specifikt. Vore det upp till mig skulle jag kunna ha hur många dunbollar som helst hemma (skämt åsido). Katter är dock inte flockdjur. Detta betyder att man för kattens bästa inte ska ha mer än 4-5 katter i samma hem. Dessutom är de individer som alla behöver sin tid, uppmärksamhet och kärlek. För oss kommer katternas välmående alltid som nr 1.

Som uppfödare vill jag (förutom att mina katter ska må bra) komma vidare i mitt avelsarbete. Jag vill ständigt förbättra mina linjer och föra rasen framåt. Detta innebär att jag ibland behöver ha fler katter i avel än vad jag själv kan ha hemma. Det är där fodervärdar kommer in.

En katt som bor hos fodervärd får dessutom sitt “för-alltid-hem” direkt. På så sätt slipper katten flytta senare i livet när den inte längre används i avel och kanske behöver mer lugn och ro än vad som erbjuds hemma hos uppfödaren.

Vem passar som fodervärd?

Är du intresserad av utställning?

Ofta behålls de finaste Ragdoll ur en kull till avel för att kunna föra vidare generna till nästa generation. Detta innebär att det, för dig som gillar att ställa ut, kan vara en ypperlig möjlighet att bli fodervärd. Om du är ovan/ny utställare kan det dessutom vara skönt att få stöd och hjälp samt kunna låna burskynken o.s.v. inför/på utställningar.

Är du intresserad av avel?

Det krävs enorm tid, mycket inläsning och resurser för att kunna förbereda och tillgodogöra sig allt man behöver som ansvarsfull uppfödare. Det gäller att hålla sig ständigt uppdaterad inom många områden så som genetik, katters fortplanting, sjukdomar, rasen man arbetar med, juridik och förekommer en hel del rent administrativt arbete med att skicka papper hit och dit, uppdatera hemsida, läsa igenom stamtavlor o.s.v. Det är ett stort ansvar då man genom varje kull förvaltar hela rasen. Målet med varje parning ska därför vara att den leder till att föra rasen framåt.

Om du inte vill/kan lägga ner tiden men ändå vill uppleva livets mirakel och förmånen att se små kattungar växa upp då kan fodervärdskap vara något för dig. Det kan också vara en bra inkörsport för dig som själv vill bli uppfödare men vill ha hjälp att samla på dig kunskap och erfarenhet med stöd av en mer erfaren uppfödare under dina första parningar/kullar.

Att vara fodervärd

Du betalar ingenting för katten, katten bor hos dig och du har allt ansvar för dess dagliga liv. Jag äger katten. Jag har rätt att ställa ut och använda katten i avel under de förutsättningar som vi avtalat om i fodervärdsavtalet. Vi använder oss av SVERAKS avtal och vilkor.

Jag står för livförsäkring samt alla kostnader för utställningar som jag själv väljer att ta med katten på och kostnader kring aveln. Du står för alla vardagliga kostnader så som veterinärvårdsförsäkring, mat, sand, leksaker och självriskkostnaden för eventuell veterinärvård (om vården inte är relaterad till aveln).

Efter att villkoren för fodervärdsavtalet uppfyllts, d.v.s. katten haft ett visst antal kullar (normalt 2 för honor och 4 för hanar) kastreras katten och övergår i fodervärdens ägo.

Hona

Alla kullar föds och växer upp hos fodervärden där katten känner sig trygg och “hemma”. Av den anledningen är det viktigt att fodervärden bor inom en rimlig restid från mig så att jag kan hjälpa till vid förlossning och hälsa på för att se hur kattungarna utvecklas o.s.v.

Hane

Parningarna ska helst ske hos fodervärden där hanen känner sig trygg men kan också ske hos mig om vi kommer överens om det.

Fertila hankatter kan ibland vara lite besvärliga. De kan skrika efter honor och i värsta fall strila (urinmarkera). Om detta händer finns det olika sätt att tackla det som vi då får prata igenom. Man kan t.ex. ge honom p-spruta eller chip-kastrera honom då han inte för tillfället används i avel. Alternativt kan han under en kortare period flytta tillbaka till oss.